Företag / BRF

Minska era driftkostnader samtidigt som ni bidrar till ett bättre samhälle!

Om ni som företag, organisation eller bostadsrättsförening installerar solceller sänks elkostnaderna och värdet på er fastigheten ökar, samtidigt bidrar ni till en mer långsiktig hållbarhet och till ett bättre samhälle.

Den el som ni producerar är praktiskt taget kostnadsfri att förbruka.

Solcellspanelerna har en livslängd på minst 25 år och vi hjälper er att hitta den mest optimala lösningen.